سلام ممنون میشم راهنمایی کنین

سلام ممنون میشم راهنمایی کنین

———————————————-

سوال اول مخرج مشترک بگیرید صورت ها میشه نسبت ها

———————————————-

۱/۴+۱/۶=۵/۱۲
۵/۱۲×۲=۵/۶

———————————————-

سوال اول هر سه کسر را در ۱۲ که ک . م . م مخرج هاست ضرب کنید عدد های بدست آمده میشه نسبت هاشون
۱/۲×۱۲=۶
۳/۴×۱۲=۹
۵/۶×۱۲=۱۰
پول کمتری میشه نسبت کمتره یعنی ۶ بذارید با مجموع نسبت ها در جدول
۱۰+۹+۶=۲۵
۶ □—>360
۲۵ ۱۵۰۰
×۶۰

———————————————-

خیلی ممنونم
سوال ۴بی زحمت حل میکنین

———————————————-

سلام بی زحمت سوال بنده رو هم حل کنید تمام گروه ها قفل هست نتونستم به اشتراک بزارم اینجا مطرح کردم