سلام خدمت همکاران گرامی و بزرگوار ببخشید میخواستم ببینم…

سلام خدمت همکاران گرامی و بزرگوار
ببخشید میخواستم ببینم پاسخ این سوال درسته؟

———————————————-

سلام مجدد خدمت بزرگواران
پاسخ این دو سوال درسته؟

———————————————-

سلام .‌سوال دومی پاسخش درسته ولی اولی فقط یک پاسخ تایپ شده و اعداد شکل هم مشخص نیست من که متوجه نشدم اعدادش چی هستن

———————————————-

خانم حسینی جان این شکله

———————————————-

حجم منشور = مساحت قاعده ( ذوزنقه ) ÷۲
(۸+۵)×۴÷۲=۲۶

———————————————-

تشکر خانم حسینی بزرگوار خیلی لطف کردین