جلوه امام حسین ع شاه است گدایی که به درگاه حسین است شیدا…

جلوه امام حسین ع

شاه است گدایی که به درگاه حسین است
شیدا شده مهتاب که همراه حسین است

گر آینه‌ای چشم‌نواز دل و جان است
روشن شده از جلوه ناگاه حسین است

شاد است به عقبی دل پاکی که همیشه
ماتم‌زده غربت جانکاه حسین است

پاکیزگی دست و زبان و دل و باور
لطفی است که از روضه گه‌گاه حسین است

قولی است که جبریل بر آن شاهد صدق است:
بهتر ز جنان؛ خیمه و خرگاه حسین است

معنی شقاوت به جز این نیست که در عمر؛
یک لحظه کسی دشمن و بدخواه حسین است

هر جذبه بنشسته به درگاه دل پاک،
برخاسته از سیر‌الی‌الله حسین است

در دهر جفاپیشه غفلت‌زده دون
کو آن که چو عباس دل‌آگاه حسین است؟

#دکتر_عبدالرضا_مدرس_زاده
٢٧ اسفند ١٣٩٩
٣ شعبان‌المعظم ١۴۴٢

🌸