‍ ‍ شعر جعلی در میان جنگ واقعی #دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده…

‍ ‍ شعر جعلی در میان جنگ واقعی

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

در رسانه‌های مجازی فیلمی از شعرخوانی سرباز اوکراینی به زبان فارسی یافت می‌شود که نهایتا این شعر به سهراب‌سپهری منسوب شده‌است و در گروه‌های مجازی از این رخداد فرهنگی در زیر سایه شوم جنگ، بسیار و به نیکی پذیرندگی نشان داده‌شده‌است.

در این چند دهه نزدیک به ما آموزش زبان‌فارسی در اوکراین؛ کارنامه‌ای شایان تحسین دارد و احتمالا این سرباز هم روزی با شوق در دوره‌های آموزش زبان فارسی شرکت داشته‌است و در آن تردیدی نیست و در این هم که می‌توان در اوج جنگ و تیرپرانی، از شعر احساسی یاری گرفت هم شکی نیست و از قدرت شگرف شعر فارسی هم در چنین جاهایی بی‌خبر نیستیم اما سخن اینجاست که اگر جنگجوی اوکراینی نمی‌داند این شعر از کیست ما که از این انتساب جعلی خبر داریم بایست بازنشر این شعرخوانی را(که استقبال از آن به معنی تلاش برای یافتن محدود روزنه‌های توجه به ادبیات در روزگار عسرت‌های پر حسرت است) با تاکید بر نادرستی نام شاعر انجام دهیم.

اصرار بر ترویج این شعرخوانی با همین انتساب نادرست در برخی گروه‌های مجازی که از حسن اتفاق اعضایی از جنس معلمان و فرهنگیان هم دارند، قطعا خدمتی به ادبیات و شعر فارسی نیست.

امیداست همه ما با برجسته‌‌کردن شوق‌مندی‌هایی از این دست، گام‌هایی هم در پاسداشت زبان فارسی برداریم