ای دوست شکوفه‌ها و غنچه‌ها چراغ‌های روشن بیداری در صبح…

ای دوست
شکوفه‌ها و غنچه‌ها
چراغ‌های روشن بیداری در صبح شکفتن‌اند.
در پایان سیاهی شب،
این چراغک‌ها ؛
ارزانی نگاه روشن تو باد!

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده
درود بر خوبان
صبحتان شکوفه باران
🌸