سلام دوستان برای پايه پنجم،مساحت را میتونیم دوتا ذوزنقه…

سلام دوستان برای پايه پنجم،مساحت را میتونیم دوتا ذوزنقه با یک مثلث بگیریم؟

———————————————-

سلام همکار گرامی..خب دو تا ذوزنقه رو محاسبه می کنیم دیگه نیازی به مثلث نبست

———————————————-

ممنونم
شکل بالاش یعنیفقط ذوزنقه بگیریم؟

———————————————-

خواهش می کنم .بله هم اون خس چین شما
هم اینجوری هم میشه محاسبه ش کرد

———————————————-

آره ممنونم متوجه شدم🌹

———————————————-

خواهش می کنم همکار گرامی 🙏🙏

———————————————-

بزگوارید🌹

———————————————-

بزرگوارید🌹