1091242663_424885

1091242663_424885

———————————————-

همکاران گرامی ببینید این راه حل درسته ک نوشتم

———————————————-

اندازه ک برای میلی داده 150هست

———————————————-

لطفا بگین این درسته

———————————————-

۴/۵×۱۰=۴۵
۰/۸×۱۰۰=۸۰
سانتی،متر
اون یکی چند،میلی؟؟

———————————————-

150

———————————————-

پس راه حل من اشتباهه

———————————————-

تشکر