۱۰۰%+۱۵%=۱۱۵% ۱۱۵ ۴۳۵۰۰ ۱۰۰ @ ۱۰۰×۴۳۵۰۰…

۱۰۰%+۱۵%=۱۱۵%
۱۱۵ ۴۳۵۰۰
۱۰۰ @
۱۰۰×۴۳۵۰۰
@=—————=
۱۱۵

———————————————-

سپاس استاد ناجی🙏

———————————————-

Download

1091242663_424892