1139485125_377663

1139485125_377663

———————————————-

ترکیب صاحب ویکی درستند یا نه

———————————————-

سلام ببخشید خانم ناجی بی زحمت جواب این سوال رو بدید متشکرم

———————————————-

یک اخلاق نداریم