۱۰اسفند به مناسبت زاد روز #مهدی_اخوان_ثالث پس از آن ما…

۱۰اسفند به مناسبت زاد روز #مهدی_اخوان_ثالث

پس از آن ما راهي استكهلم شديم و در راه به چند شهر ديگر سر زديم. در تمام اين راه طبيعت زيباي سوئد به شدت او را تحت تأثير قرار داد. گفت دلم مي‌خواهد بتوانم بخش‌هايي از شعرهايم را با عنوان «سبز در سبز» و «درياچه در درياچه» منتشر كنم. گاهي با درخت حرف مي‌زد گويا با او مناجات مي‌كند.

* منظورتان واقعا مناجات است؟

به نظرم چنين آمد. با اينكه اخوان باور ديني نداشت، يكبار گفت خوب است آدم به يك چيزي اعتقاد داشته باشد. لازم نيست آن يك چيز حتما مذهبي باشد. اگر آدمي بيرون از خودش چيزي را دوست نداشته باشد سخت خودپرست مي‌شود. خوب است آدمي چيزي را بيرون از خودش دوست داشته باشد و بستايد.

بخشی از مصاحبه با مهرداد درویش پور، میزبان مهدی اخوان ثالث در اروپا
🌸