سلام شب بخیر در کلاس ششم اینو‌ چجوری حل کنیم بدون معادله…

سلام شب بخیر
در کلاس ششم اینو‌ چجوری حل کنیم
بدون معادله میشه؟؟؟

اختلاف دو زاویه مکمل ۳۶ درجه است. اندازه هر زاویه ؟

———————————————-

جدول تناسب بهتره که

———————————————-

سلام
یک رابطه ی کلی هست که وقتی ۲ مقدار مجهول داریم و فقط مجموع و اختلاف این دو مقدار رو داشته باشیم کاربرد داره
(مجموع +اختلاف)÷۲= زاویه بزرگتر
(مجموع -اختلاف)÷۲=زاویه ی کوچکتر

(۱۸۰+۳۶)÷۲=۱۰۸
(۱۸۰-۳۶)÷۲=۷۲

و یا بهترین روش با جدول حدس و آزمایش و حذف حالتهای نامطلوب
اختلاف زوایا ۳۶ مجموعشون ۱۸۰

حدس اول زاویه کوچیک رو ۵۰ بگیریم
۵۰+۸۶=۱۳۶❌

۶۰+۹۶=۱۵۶❌

۷۰+۱۰۶=۱۷۶❌

۷۱+۱۰۷=۱۷۸❌

۷۲+۱۰۸=۱۸۰✅

———————————————-

سلام .‌دو روش داره
مجموع = ۱۸۰ ( چون مکملند ) ، اختلاف = ۳۶
روش اول
۱۸۰÷۲=۹۰
۳۶÷۲=۱۸
۹۰+۱۸=۱۰۸
زاویه بزرگتر
۹۰-۱۸=۷۲
زاویه کوچکتر
یا رابطه بهشون بگید
زاویه بزرگتر = ( مجموع + اختلاف ) ÷۲
زاویه کوچکتر = ( مجموع – اختلاف ) ÷۲