سلام خانم حسینی عیدتون مبارک .سوال شش ، زاویه ۱۲ و ۳۵…

سلام خانم حسینی
عیدتون مبارک .سوال شش ، زاویه ۱۲ و ۳۵ درجه درسته ؟

———————————————-

سلام . بله درسته ساعتش ۱۲ : ۳۰ هست
۱۲×۳۰=۳۶۰
۳۰×۵.۵=۱۹۵
۳۶۰-۱۹۵=۱۶۵

———————————————-

اخ من اشتباه دیدم شرمنده فکر کردم ۳۵ دقیقه ست