خنده یِ خورشید را هر صبح دانی چیست رمز؟ گوید از عمرت گذشت…

خنده یِ خورشید را هر صبح

دانی چیست رمز؟
گوید از عمرت
گذشت ای بی‌خبر شامی دگر

#مهدی_اخوان_ثالث

درود
صبحتان به خیر،امروزتان پرخیروبرکت باد
🌸