✅✅ جزوه ی دست نویس قدرتمند مبحث حجم و مسائل تحلیلی وجوه…

Download

✅✅ جزوه ی دست نویس قدرتمند مبحث حجم و مسائل تحلیلی وجوه رنگی در مکعب های تکه تکه
#رحمان_آقائی
#ریاضی_ششم
#حجم (یال٬ رأس و‌ …)
#وجوه_رنگی_در_مکعب_ها