‍ رثای امام هفتم علیه‌السلام زهی آن دل که باشد آشنای حضرت…

‍ رثای امام هفتم علیه‌السلام

زهی آن دل که باشد آشنای حضرت کاظم
بگیرد در حضور غم، عزای حضرت کاظم

بود در موج خون چشمی که از انبوه غربت‌ها
بگرید بی‌صدا چون گل برای حضرت کاظم

بیفتد در پی لطف نگاهش پابرهنه دل
چنان حافی که آمد آشنای حضرت کاظم

کریمی هست از اولاد کرام و مهربان باشد
نگیرد رنگ شک هرگز وفای حضرت کاظم

به زندان ستم از پا نیفتاد آن امام عشق
شکست اما ستمگر را دعای حضرت کاظم

میان محبس غمناک و نمناک دیار ظلم
نشد فرسوده غربت صفای حضرت کاظم

زهی توفیق باشد آن قلم را در خیال‌آباد
مگر شعری نویسد در رثای حضرت کاظم

#دکتر_عبدالرضامدرس‌زاده
٨اسفند ١۴٠٠
٢۵ رجب روز شهادت
◼️