‍ در دل ، طلوع ِ یادِ تو با ناز زیباست صبحی که با نامت…

‍ در دل ، طلوع ِ یادِ تو با ناز زیباست
صبحی که با نامت شود آغاز زیباست

مثل تلاقی گل و خورشید هر صبح
گردد نگاهت با دلم دمساز زیباست

بغض گلو گیرِ دلِ آیینه ی عشق
با دست مهر تو اگر شد باز زیباست

پیغمبر حُسنی و آیات حضورت
درسوره‌ی چشمم شوداعجاز زیباست

رازی است در چشمان زیبای تو پنهان
گرحل شوددرشعرمن این راز، زیباست

اطنابِ دلگیرِ جهان، عقلست ومنطق
در هر کلامِ نابِ عشق ایجاز زیباست

اواز زیبای بنان در مایه‌ ی شور
باشعر حافظ شد طنین انداز زیباست

تشبیه چشم و استعاره از نگاهت
در هر غزل از سعدی شیراز زیباست

باران زیبای سحر گاه بهاری !
هرروز هم تکرار گردی, باز زیباست

ترکیب چشم و موی و لبهای ردیفت
تا در غزل شد قافیه پرداز زیباست

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

🌸🌸🌸