چاپ‌های جعلی تیراژهای تقلبی یاسر نوروزی شهروند: چاپ…

چاپ‌های جعلی تیراژهای تقلبی

یاسر نوروزی

شهروند:  چاپ پنجاهم؟‌ صدم؟ صدوپنجاهم؟ موضوع به کتاب‌هایی برمی‌گردد که روی جلد آنها نوشته‌اند چاپ دوم، سوم، چهارم و غیره. در دهه‌های گذشته چنین چیزی کمتر شبهه‌ای در مخاطبان به وجود می‌آورد، اما در این سال‌ها حرف و حدیث درباره جعلی‌بودن چنین عناوینی زیاد به گوش رسیده. از ناشر، مترجم یا نویسنده خاصی اسم نمی‌بریم که ماجرا به حواشی دیگر نکشد. اما آنها که دستی در بازار نشر دارند، می‌دانند چه اتفاقی در حال وقوع است. اتفاقی که نوعی ناراستی و فقدان صداقت را به دنبال آورده است و در سال‌های آتی به‌تدریج هر اعتمادی را در مخاطب می‌کاهد. زمانی وقتی روی کتابی می‌نوشتند چاپ دوم، اعتباری برای کتاب بود و احتمال چاپ‌های دیگر هم می‌رفت. این روزها اما بعضی ناشران چنان دست و دل‌بازانه اعداد و ارقام را به جلد کتاب می‌بندند که دیگر اعتباری برای این تعداد چاپ‌ها و تیراژها وجود ندارد. شناسنامه کتاب را باز می‌کنی و می‌بینی نوشته ۲هزار نسخه، جلوی تعداد چاپ هم نوشته مثلا هفدهم. اما آیا چنین چیزی صحت دارد؟ در ادامه با بعضی ناشران در این‌باره صحبت کرده‌ایم. در واقع پرسیدیم آیا سازوکاری برای مراقبت از عدد صحیح در شناسنامه کتاب وجود دارد؟

ادامه گزارش رادرسایت بخوانید:

http://www.bookcity.org/detail/29417/root/speak