پیشوای نور افتاد تا به دوش پیمبر ردای نور گوش فلک شنید به…

پیشوای نور

افتاد تا به دوش پیمبر ردای نور
گوش فلک شنید به شادی صدای نور

شادند جمع آینه‌ها تا رسیده‌است
بر چهره مکدرشان ردپای نور

تاریکی جهالت و عصیان به سر رسید
شد تا که چشم غمزدگان آشنای نور

زنده‌به‌گور دختر دوران تیرگی
ناگه دوید سمت شرف با عصای نور

بت‌های انحراف و تباهی و سرکشی
افتاده‌اند زیر پی پیشوای نور

چشم سپید مردم دوران شوم شب
شد پر فروغ از اثر توتیای نور

ای آسمان مشرقی کهکشان‌نواز
ما را ببر به اول بی‌ابتدای نور

غار حرا به یمن قدم‌های جبرییل
امشب نهاد بهر تو سنگ‌بنای نور

صبح بلند خنده و یلدای گیسویت
برداشت پرده از همه ماجرای نور

#دکتر_عبدالرضامدرس‌زاده
عید مبعث
٢١ اسفند ١٣٩٩
🌸