#جزوه_ی_دست_نویس_فارسی_ششم ✅ اضافه های تشبیهی مهم کتاب…

Download

#جزوه_ی_دست_نویس_فارسی_ششم

✅ اضافه های تشبیهی مهم کتاب فارسی ششم
#تشبیه
#اضافه_ی_تشبیهی
#فارسی_ششم_و_بالا_تر