#جزوه_دست_نویس_ریاضی_ششم ✅مخصوص پایه های پنجم و ششم…

Download

#جزوه_دست_نویس_ریاضی_ششم
✅مخصوص پایه های پنجم و ششم ابتدایی
🌹تقدیم به همکاران و دانش آموزان عزیز🌹

موضوع: نسبت و تناسب(فصل ششم)
مدرس: محسن تقوی

#جزوه_دست_نویس
#ریاضی_ششم
#آموزش_تعطیل_نیست