از جام شراب عشق ، مخمور عالم شده با شکوه و پرشور برجان و…

از جام شراب عشق ، مخمور
عالم شده با شکوه و پرشور

برجان و دل شما خجسته
این عیدِ سعیدِ مبعثِ نور

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو

عید مبعث رسول رحمت ومهربانی مبارک باد
🌸