سلام . پاسخنامه هاشون این کانالند سرچ بزنید این…

سلام . پاسخنامه هاشون این کانالند
سرچ بزنید این کانال👇بااسم نام کاربرگ
📢📣📢📣
#مدیریت
سلام همکاران عزیز
در این گروه فقط همکاران فرهنگی عضویت دارند لینک کانال آموزشی خانم قدیمی با نام کاربری 💙 رز آبی 💙 در این گروه ارسال می شود لطفا لینک را در گروه ها و کانال های دیگر منتشر نکنید چون کانال ایشان برای استفاده همکاران تشکیل شده است . 🙏 پاسخ کاربرگ هاو آزمون های ریاضی بنده هم توسط ایشان تایپ شده که در کانال موجود هستند به همراه کلی مطلب که واقعا منت دار ایشان هستم و هستیم و خواهیم بود …

https://t.me/joinchat/TMDWZtFLZDkmDVWx