سلام ودرود بر شما همراهان،روز 27 رجب ( سفر معراج واسراء…

سلام ودرود بر شما همراهان،روز 27 رجب ( سفر معراج واسراء پیامبر “ص” ) بر همه مسلمانان مبارک وتهنیت عرض می کنیم 🌹
#یادآوری: عید مبعث نیست، بعثت پیامبر”ص” به پیامبری برانگیخته شدنشان در ماه رمضان است#
@salamvsalavat

🍃🍃🍃🌹🍃🍃🍃🌹🍃🍃🍃🌹

#معنی‌آیه‌نه‌وده‌سوره‌نجم‌رابدانیم
💠حضرت ابن مسعود(رض) دربارهٔ این سخن خداوند متعال که فرموده آمد:

📖(فکان قاب قوسین أو أدنیٰ فأٙوحیٰ الی ٰعبده ما أوحیٰ)

📖سوره نجم آیه ۱۰و۹

💠ترجمه:فاصلهٔ خداوند.عزوجل.با حضرت‌پیامبرﷺ به اندازهٔ دو کمان یا کمتر از آن گردید.
پس خداوند.عزوجل.وحی کرد به بنده‌اش آنچه می‌خواست وحی کند.

📙صحیح بخاری

🍃🌹🍃 27 رجب “شب معراج رسول اکرم (ص) ” بر همه مسلمین مبارک🍃🌹🍃

🍃🍃🍃🌹🍃🍃🍃🌹🍃🍃🍃🌹🍃