سلام لطفا مساحت قسمت رنگی رو بدست بیارید

سلام
لطفا مساحت قسمت رنگی رو بدست بیارید

———————————————-

سلام
مساحت مربع به قطر ۲۰ – مساحت دایره به شعاع ۱۰
(۲۰×۲۰)-(۱۰×۱۰×۳/۱۴)=۴۰۰-۳۱۴=۸۶

———————————————-

سلام
مساحت دایره به شعاع ۱۰- مساحت مربع به قطر ۲۰

(۱۰×۱۰×۳/۱۴)-(۲۰×۲۰÷۲)=۳۱۴-۲۰۰=۱۱۴

———————————————-

1091242663_424514

———————————————-

۲۰×۲۰)_(۱۰×۱۰×۳/۱۴)=۴۰۰-۳۱۴=۸۶

———————————————-

لطف می کنید بگید ۲۰ رو از کجا اوردیدچون اگه بخام مساحت لوزی یا مربع رو حساب کنیم هیچ ضلعی رو نداده فقط شعاع دایره رو داده