ببخشید سوال سوم ، شکل سمت راست ، میشه ۶۲/۵ درصد؟

ببخشید سوال سوم ، شکل سمت راست ، میشه ۶۲/۵ درصد؟

———————————————-

جواب کاربرگ ها تو گروه هستش

———————————————-

تشکر ، پاسخنامه را دیدم ، سوال پرسیده ، چند درصد از شکل برداشته شده ، ۵/۸ برابر با ۶۲/۵ درصد برداشته شده ، تو پاسخنامه نوشته۳۷/۵