سلام دوستان حاصل تقسیم ۵ دهم باید بگیریم یا ۵۸ صدم؟ چون…

سلام دوستان
حاصل تقسیم ۵ دهم باید بگیریم یا ۵۸ صدم؟
چون با حاصل ۵ دهم یا ۵۸ صدم باقی مانده ها متفاوت میشن؟

———————————————-

درون هر لیوان ۰/۵ لیتر ، ۰/۵ لیتر هم باقی می ماند

———————————————-

ممنونم🌺