اجتماعی پایه ششم درس پوشاک ما مدرس میترا امیری مدرسه شهید…

اجتماعی پایه ششم
درس پوشاک ما
مدرس میترا امیری
مدرسه شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج