#آموزش روشهای بدست آوردن مساحت جانبی مکعب مستطیل باکمک…

#آموزش روشهای بدست آوردن مساحت جانبی مکعب مستطیل باکمک دست ورزی
بسیار خلاقانه
#مدرس پایه ششم :خانم مالکی

گروه دست ورزی های تدریس خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

———————————————-

👌👌

———————————————-

سپاسگزارم
در این فیلم
تدریس مساحت جانبی مکعب مستطیل
ب دوروش
روش دوم محیط مستطیل ×ارتفاع=مساحت جانبی