🔔فارسی #بازنویسی👇 نوشتن متون کهن به زبان ساده و قابل فهم…

🔔فارسی

#بازنویسی👇

نوشتن متون کهن به زبان ساده و قابل فهم امروزی

#بازنویسی

✴️یکی از مهارت های نگارشی بازنویسی متون قدیمی به زبان فارسی امروزی می باشد

در بازنویسی معمولابه چند نکته ی اساسی باید توجه داشته باشیم :

1⃣محتوا وپیام اصلی متنی که بازنویسی می کنیم باید حفظ شود

2⃣کلمات یا عبارتهای دشواری که در متن هستند با حفظ مفهوم اصلیشان به زبان امروزی نوشته شوند

3⃣در باز نویسی باید شعر یا نثر قدیمی که بازنویسی می کنیم حتما منبع اصلیش ذکر شود

4⃣اگر متنی که بازنویسی می کنیم شعر بود سعی کنیم تعدادی از ابیات زیبای آن را در متن بازنوشته بیاوریم

5⃣باید در بازنویسی حتما مخاطب راهم مدنظر داشته باشیم مثلا اگر بازنویسی برای کودکان می باشد قسمتهایی که شاید بد آموزی داشته باشد یا در حد درک وتوان ذهنی آنها نیست حذف کنیم

✅چندنمونه از بازنویسی در کتاب فارسی ششم

1⃣درس پنجم (هفت خان رستم)ازکتاب شاهنامه
2⃣حکایت درخت علم از کتاب مثنوی معنوی

3⃣داستان پیاده و سوار از کتاب مرزبان نامه

✴️دانش آموزان عزیز شماهم می توانیدبرای تقویت مهارت بازنویسی و کمک برای بهتر نوشتن انشاﺀاز متنهای قدیمی مواردی راانتخاب کنیداما نکته ی اساسی که باید مدنظر داشته باشید انتخاب متن طوری باشد که بتوانیدحداقل نیمی از شعر یا نثر راخودتان درک کنید

لینک کانال 👇

@AdabiyatFarsi_Rostami

———————————————-

ممنونم