همکاران وقتتون بخیر برای نگارش درس آزاد پیشنهادتون برای…

همکاران وقتتون بخیر
برای نگارش درس آزاد
پیشنهادتون برای کارگاه نویسندگیش چیه؟

———————————————-

سلام
بازنویسی

———————————————-

میشه لطفااا یه توضیح در مورد باز نویسی بفرمایین

———————————————-

👆👆👆

———————————————-

یک شعر یا متن ادبی رو به زبان ساده بنویسند