✍🏼 به‌مناسبت پنجم اسفند، بزرگداشت #خواجه_نصیر_طوسی و…

✍🏼 به‌مناسبت پنجم اسفند، بزرگداشت #خواجه_نصیر_طوسی و #روز_مهندس

دربارهٔ حلم و بردباری خواجه ابن‌شاکر آورده‌است که: «وقتی شخصی به خدمت خواجه آمد و نوشته‌ای از دیگری تقدیم وی کرد که در آن نوشته به خواجه بسیار ناسزا گفته و دشنام داده شده و او را کلب‌بن کلب خوانده بود. خواجه دربرابر ناسزاهای وی با زبان ملاطفت‌آمیزی او را جواب گفت و فرمود: این‌که او مرا سگ خوانده درست نیست؛ چه سگ ازجملهٔ چهارپایان و عوعوکننده و پوستش پوشیده از پشم و با ناخنی دراز باشد و این صفات در من نیست؛ و برخلاف، قامت من راست و تنم بی‌موی و ناخنم پهن و ناطق و خندانم و فصول و خواصی که مراست غیر از فصول و خواص سگ باشد؛ و آنچه در من است مناقض است با آنچه صاحبِ نامه دربارهٔ من گفته‌است؛ و جواب او را با این عبارات نقض و رد کرد؛ و پاسخ او را با زبان نرم و لیّن داد، بی‌آن‌که کلمهٔ درشتی بر زبان رانَد، یا فرستادهٔ او را برنجاند.
(برگرفته از: احوال و آثار نصیرالدین. محمدتقی مدرس رضوی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ، ۱۳۵۴)
#پرسه_در_متون

🌸