‍ ای دوست ! وقتی یک باران بهاری کویر کاشان را چون سبزینه…

‍ ای دوست !
وقتی یک باران بهاری
کویر کاشان را
چون سبزینه گیلان می‌کند،
باران نگاهت
می‌تواند دل بیابانی‌ام را
به بهشتی سبز به نرمی حریر
بدل کند.
بر این دل از تشنگی ترک خورده
کمی ببار.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

درودبر خوبان
صبحتان به طراوت باران ،بهارینه دل باشید

🌸