سلام می بخشید نمونه طرح درس خوانا دارید برام بفرستید

سلام می بخشید نمونه طرح درس خوانا دارید برام بفرستید

———————————————-

طرح در س خوانا
درس فارسی کلاس ششم

———————————————-

ممنون

———————————————-

زنده باشید