سلام دوستان بیزحمت این دو تا ضرب را روی شکل نشون میدین و…

سلام دوستان بیزحمت این دو تا ضرب را روی شکل نشون میدین و حاصلشون 🙏🌺

———————————————-

این را هم لطف می کید🙏🌺

———————————————-

پاسخ👆

———————————————-

ممنونم از لطف شما🌹🙏