این سوال ضرب میشه یا تقسیم؟

این سوال ضرب میشه یا تقسیم؟

———————————————-

سلام ضرب میشه

———————————————-

ضرب میشه هر وقت تو ضرب و تقسیم میمونی جدول تناسب بکش به بچه ها هم بگید دیگه اشتباه نمی کنند.

———————————————-

ممنونم 🌺🙏
چون یکی از همکارا گفتن تقسیم شک داشتم