این درسته ?🙏 ببخشید

این درسته ?🙏 ببخشید

———————————————-

خیر

———————————————-

180_130=50
90+50=140
180_140=40

90+40=130
180_130=50
180_50=139

———————————————-

درسته

———————————————-

🙏🙏متشکرم

———————————————-

🍃🌸