1091242663_424203

1091242663_424203

———————————————-

1091242663_424205

———————————————-

وجه ۱۵ در ۱۰ بزرگتره یعنی ۱۵×۱۰ میشه ۱۵۰ بعد در ۲ ضرب کنیم بشه ۳۰۰
این راه حل درسته؟

———————————————-

عزیز باید بزرگترین وجه و بگیری
اما چون استخره سقف نداره گفته دیوار

———————————————-

بله درسته 🙏🌹

———————————————-

۱۵×۱۰×@=۴۰۰
@=ارتفاع

———————————————-

ممنون از بزرگواری شما 🌹

———————————————-

Download

1091242663_424219