وقت به خیر دوستان وقتی میگه محیط قسمت رنگی باید دو تا…

وقت به خیر دوستان
وقتی میگه محیط قسمت رنگی باید دو تا شعاع رو هم حساب کنیم یا فقط همان کمان

———————————————-

وقت به خیر دوستان
وقتی میگه محیط قسمت رنگی یعنی دوتا شعاع رو هم حساب کنیم یا فقط کمان

چون دوتا شعاع داخل دایره افتاده حساب کنیم ؟

———————————————-

ببخشید کسی نمیدونه

———————————————-

اره دوتا شعاع رو هم اضافه کن چون محیط قسمت رنگی رو خواسته
مثلا زمینی داری بشکل دایره می خوای دور اون قسمت رنگی رو تور بزنی پس باید دوتا شعاع رو هم اضافه کنیم

———————————————-

1091242663_424181