آموزش ساخت انیمیشن و پازل با استفاده از پاورپوینت مدرس :…

آموزش ساخت انیمیشن و پازل با استفاده از پاورپوینت
مدرس : سرکار خانم پرستو برائی (شهرستان مریوان)

@ElementaryEdu