پاسخنامه 👆👆👆

پاسخنامه 👆👆👆

———————————————-

اشتباه تایپی هست ۲۲۵۰ رو ۲۲۶۰نوشتن؟

———————————————-

آره
درستش همان۲۲۵۰ هست

———————————————-

بله .ممنونم

———————————————-

متشکر