شمانسخه اصلی دفتر کار را ندارید

شمانسخه اصلی دفتر کار را ندارید

———————————————-

نه متاسفانه

———————————————-

از آقای لشگری بگیرید

———————————————-

ندارم شمارشون را شما محبت میکنید؟

———————————————-

سلام دفتر کار ریاضی آقای لشگری هست به کانال درسی ایشان برای دریافت دفتر کار مراجعه کنید یا به شخصیشون پیام بدهید
کانال ششم پلاس↙️ توضیحات pin شده

@sheshomplus
آیدی آقای لشگری طراح دفتر :⬇️

@moallemplus1

———————————————-

پیام بالا را بردارید میخوام حذفش کنم👆

———————————————-

ممنونم