سلام لطفا در به دست آوردن مساحت این شکل منو راهنمایی کنید…

سلام لطفا در به دست آوردن مساحت این شکل منو راهنمایی کنید محیط آن 24 هست ممنون

———————————————-

ضلع
۲۴÷۴=۶
قاعده
دو مثلث مساوی
۶×۴=۲۴÷۲=۱۲
۱۲×۲=۲۴
مساحت لوزی

———————————————-

👆👆

———————————————-

سپاس