1091242663_423999

1091242663_423999

———————————————-

سلام سوالات درس سیزدهم هدیه رو لطف میکنی

———————————————-

1091242663_424037

———————————————-

1091242663_424036

———————————————-

سوالات متن درس سیزدهم هدیه های آسمان

———————————————-

1091242663_424038

———————————————-

🙏🙏😍

———————————————-

سلام و عرض ادب ،برای درس چهارده هدیه هم دارید لطف کنید

———————————————-

1091242663_424185

———————————————-

1091242663_424184

———————————————-

1091242663_424183

———————————————-

1091242663_424187

———————————————-

1091242663_424186

———————————————-

#کتاب_نوشته
#هدیه_های_آسمان
سوالات متن درس چهاردهم هدیه های آسمان