✍🏼 به‌مناسبت زادروز #اسماعیل_فصیح اسماعیل فصیح را باید…

✍🏼 به‌مناسبت زادروز #اسماعیل_فصیح

اسماعیل فصیح را باید نویسنده‌ای صاحب‌سبک دانست، و این ویژگیِ سبْکی را در کلیهٔ عناصر شکل‌دهندهٔ آثارش، از زبان طنزآمیز و هزل شیرین گرفته تا شخصیت‌پردازی و مضامین و ساختار، می‌توان بازشناخت. افزون بر این، پیوستگیِ گاه مشهود و گاه نه‌چندان مخصوصِ داستان‌های او نیز، کلیت و انسجامی انکارناپذیر به آثار او می‌بخشد. … اغلبِ آثار او را، که خود موضوعی مستقل دارند، فصل‌هایی از یک رمان طویل می‌توان شمرد. بی‌تردید، یکی از عناصر جذابیت آثار فصیح، بیان داستانی کامل در متن قصه‌ای است ناتمام که فصل‌های ناگفتهٔ آن را باید در سایر آثار او جستجو کرد.
(آناهید اُجاکیانْس. نقد مجموعه‌‌آثار داستانی اسماعیل فصیح. تهران: #فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۸۶، ص ۱۴ و ۱۰۵)

🌸