سلام خانم حسینی. پاسخ این کاربرگ رو دارید 👆👆

سلام خانم حسینی. پاسخ این کاربرگ رو دارید 👆👆

———————————————-

سلام .‌نمیدونم اگر پاسخی باشه کانال درسی خانم قدیمی هست من خیلی مونده تا برسم به این قسمت کتاب شایدم سال دیگه بعد عید درسش بدهم

———————————————-

ببخشید کدوم کانال ؟

———————————————-

در قسمت لینک های همین گروه لینکش هست

———————————————-

متاسفانه نتونستم.ولی بهرحال ممنونم ازشما