انشا موضوع: روز جهانی زبان مادری از ما کوردها رۆژ رەشتر…

انشا
موضوع: روز جهانی زبان مادری
از ما کوردها رۆژ رەشتر مگر خودمان باشیم چون وقتی چشم بە جهان میگشاییم اسمی برایمان میگذارند که یا عربی است یا فارسی و بسیار کم پیش می‌آید که اسم کوردی انتخاب کنند و اگرهم انتخاب کنند سجیل ئەحوال بهش سجیل نمی‌دهد و باید اسم مناڵ را بگذاری حەمە پێشەوا،یا کازیوە زهرا.
از آن روز تا زمانی که میمیری و تۆپێک جاو را تێ میپێچن و لوتت به بەردەکەی ئەڵحە میخورد ،باید ڕۆژ ڕەش باشی اولین برخورد آن در زمان مدرسه است که باید آن چیزی که به کوردی در مێشک نە چندان پربارت درست کردە‌ایی به فارسی بگویی و تازه میفهمی وقتی با زبانی غیر زبان مادریت حرف میزنی ضریب هوشت پایین می‌آید.
خود این بنده حقیر بسیار در مدرسه برایم پیش آمده که نتوانستم قسەی دل خودم را به فارسی بگویم آخر به غەوس نمیشود “بە فەخری عالەم” یا”یا خوا کەس وەک من کڵۆڵ نەبێ” و نیز”حەوت قورعان لە بەینا بێ” را به فارسی معیار ترجمه کرد.
چه جنێوهایی که نتوانستیم به مخاطبمان انتقال دهیم و چه ادارەهای به قوڕگیراوی که تا به کابرا فهماندیم درد و لاڕەشەمان چیست وقت اداری تمام شده بود.
میتوانیم درس نخوانیم و کولبر شویم آنجا هم باید نحوه پاڕانەوە و کوڕوزانەوە را به زبانهای دیگر بلد باشیم تا اگر گرفتنمان بتوانیم دو قسه کنیم.
میشود مثل بعضی‌ها به کل منکر کورد بودنمان شویم و به مناڵهایمان فارسی یاد بدهیم قسه کنند ولی خوا هەڵناگرێ که ما خودمان با دست خودمان باو و باپیرمان را فراموش کنیم هرچه باشد ما از قامیشەڵە آمدیم و نباید دور بمانیم از اصل خویش، مگر آن قامیشەڵه چی از تهران و پاریس کمتر دارد و حاضرم دەس بدەم به تای قورعانا که عەلیه شێتی ماڵ باوه حەمه از ترامپ و ملکه انگلیس فهمیده‌تر است، ولی ناوچەوەکەمان نەیهێناوه و زبان آنها باکلاس است و زبان ما خودمان داریم بی کلاسش می‌پنداریم.
له خوا بەزیاو بێ چندسالی است که در دانشگاه سنه زبان و ادبیات کوردی درس میدهند و جای خوشحالی است، ولی تقریبا بعد از تمام دنیا خودمان زبانمان را میخوانیم چون حدود ٦۰ سال است زبان کوردی در آمریکا و اروپا تدریس می‌شود.
سۆزی هم که روز جهانی زبان مادری است و بد نیست که یادمان نرود که باید بگوییم “به سائەقەت بم” نه اینکه بگوییم I LOVE YOU

💯 عەتا سەرزل:💯
https://t.me/joinchat/AAAAAD8nFD7E5AXOjDUpKQ