1091242663_423930

1091242663_423930

———————————————-

سمت چپ
۱+۲=۹۰
متمم

———————————————-

وسطی،
۱+۳=۹۰
متمم
۲+۴=۹۰
متمم

———————————————-

سپاس خانم ناجی بزرگوار🙏

———————————————-

Download

1091242663_423940