#ترانه_آبی_اسفند آسمان را…! ناگهان آبی است! ازقضا یک…

#ترانه_آبی_اسفند

آسمان را…!
ناگهان آبی است!
ازقضا یک روز صبح زود می‌بینی
دوست داری زود برخیزی
پیش از آن که دیگران
چشم خواب‌آلود خود را واکنند
پیش از آن که در صف طولانی نان
باز هم غوغاکنند
در هوای پشت بام صبح
با نسیم نازک اسفند
دست و رویت را بشویی
حولهٔ نمدار و نرم بامدادان را
روی هُرم گونه‌ها‌یت حس کنی
و سلامی سبز
توی حوض کوچک خانه
به ماهی‌ها بگویی
سفره‌ات را واکنی
– نان و پنیر و نور –
تا دوباره
فوج گنجشکان بازیگوش
بر سر صبحا‌نه‌ات دعوا کنند
#دوست_داری
بی‌محابا مهربان باشی…
تازه می‌فهمی
#مهربان_بودن چه آسان است
با تمام چیزها، از سنگ تا انسان…

#دکتر_قیصر_امین‌پور