1091242663_423839

1091242663_423839

———————————————-

سلام همکاران گرامی مساحت قسمت رنگی چند میشه؟

———————————————-

سلام
مساحت رنگی = مساحت ذوزنقه – مساحت مثلث

———————————————-

1091242663_423844

———————————————-

درست انجام شده؟

———————————————-

بله

———————————————-

تشکر 🙏