یکی از همکاران در مورد عدد ثابت ٥٧درصد توضیح بدن لطفا

یکی از همکاران در مورد عدد ثابت ٥٧درصد توضیح بدن لطفا

———————————————-

چون اگر شعاع ربع دایره ها و ضلع مربع را ۱۰ بگیریم یعنی مساحت مربعی که گلبرگ درون آن تشکیل می شود میشه ۱۰۰ یعنی ۱۰۰ درصد ۵۷ میشه مساحت گلبرگ یعنی گلبرگ از ۱۰۰ درصد مربع ۵۷ درصد میشه مساحتش و بقیه شکل گلبرگ که باقی مانده هست میشه ۴۳ درصد

———————————————-

سلام مهسا خانوم
فقط اگر شعاع١٠ باشه ٥٧ درصد مساحت مربع هست
چرا تو فیلم همکاران گفته میشه عدد ثابت?

———————————————-

1091242663_423857

———————————————-

متوجه شدم 🙏🙏☺️